วันตานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2564

18 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธี “ตานหาแม่ฟ้าหลวง” ประจำปี 2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย