ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564

15 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมทำบุญในพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564