พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564

20 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 ณ พุทธสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย