กิจกรรมอบรมธุรกิจเรือสำราญ

7-8 มิถุนายน 2564 คณาจารย์โปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมอบรมธุรกิจเรือสำราญกับผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ตรงทางด้านธุรกิจเรือสำราญ