ประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย SOT-CWIE

25-27 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินการประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และ SOT-CWIE โดยร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรในจังหวัดน่าน ประกอบด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดน่าน (ททท.), องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานจังหวัดน่าน และ โรงแรมบ่อเกลือวิวรีสอร์ท อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน