อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษารายวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิทยากรโดย : อาจารย์สมหวัง อินทร์ไชย ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย บรรยายเรื่อง แนวคิดวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม