กิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2561

ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ร่วมจัดบูธแสดงผลงานในกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศ ประจำปี 2561