MOU ระหว่าง สำนักวิชาการท่องเที่ยว มร.ชร. และ โรงแรมรวิวาริน รีสอร์ทแอนด์สปา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ด้านการโรงแรม การบริการ และการท่องเที่ยว…

นักศึกษาช่วยงาน “งานเลี้ยงขอบคุณคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”

นักศึกษาช่วยงาน “งานเลี้ยงขอบคุณคณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” คลิก Icon Fa…

รับมอบโล่เกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประเภท “องค์กรส่งเสริมคุรธรรม ประจำปี” 2565

รับมอบโล่เกียรติคุณ “ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม” ประเภท “องค์กรส่งเสริมคุรธรรม ประจำปี” 2565 คลิก Icon Faceb…

1 2 5