ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ Exit Exam ด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1)

📣ประกาศ📣
📝รายชื่อผู้ผ่านการสอบ Exit Exam ก่อนจบการศึกษา
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (ครั้งที่ 1)
📌ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
.
🔷คลิกดาวโหลดประกาศรายชื่อ🔷
.