ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ Exit Exam ด้านการโรงแรม(ครั้งที่ 1)

📣ประกาศ📣
📝รายชื่อผู้ผ่านการสอบ Exit Exam ก่อนจบการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารโรงแรม และการโรงแรม (ครั้งที่ 1)
📌ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
.
🔷คลิกดาวโหลดประกาศรายชื่อ🔷
.