สนว.การท่องเที่ยวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และบันทึกความร่วมมือ

15 มีนาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และบันทึกความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน