เส้นทางมืออาชีพสำหรับผู้ให้บริการไวน์ในศตวรรษที่ 21

16-17 มีนาคม 2564 : โปรแกรมวิชาการโรงแรม สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมเส้นทางมืออาชีพสำหรับผู้ให้บริการไวน์ในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก คุณไพรัช อินทะพุฒ นายกสมาคม ซอมเมอลิเย่ ประเทศไทย เป็นวิทยากร เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะความเป็นมืออาชีพด้านไวน์

« 1 ของ 2 »