#เปิดรับสมัครนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาตรี (รอบ 2) 2 สาขาวิชา
📍สาขาวิชาการท่องเที่ยว
📍สาขาวิชาการโรงแรม
👉รับสมัครตรง
📌ไม่ต้องสอบเข้า
📌ไม่เข้าร่วม TCAS
📌ไม่ต้องใช้ GAT PAT
📌มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี จนจบปริญญาตรี* และทุนเรียน
📌มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
📌สามารถหารายได้ระหว่างเรียนจากสโมสรนักศึกษา
📌ค่าเทอมไม่แพง ขอผ่อนผัน และแบ่งจ่ายได้
📌 #นักศึกษาไร้สัญชาติ สามารถเข้าศึกษาได้อย่างเท่าเทียม
🎯 สมัครเรียนได้ทาง http://admission.crru.ac.th
สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียน > กองการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
0 5377 6118
🎯สอบถามข้อมูลทุนการศึกษา > กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
0 5377 6019

#เปิดรับสมัครนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว 2565