ส่งมอบบรรจุภัณฑ์สินค้ายาหม่องไพล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มศูนย์สมุนไพรบำบัด

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์ขวัญฤทัย ครองยุติ อาจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี ส่งมอบบรรจุภัณฑ์สินค้ายาหม่องไพล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการท่องเที่ยวให้กับกลุ่มศูนย์สมุนไพรบำบัด ผลการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านม่วงคำ ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ได้รับการสนับสนุนชุดเครื่องนอนสำหรับการนวดแก่กลุ่มศูนย์สมุนไพรบำบัด จำนวน 3 ชุด จาก โรงแรมวิลาชา จังหวัดเชียงราย