สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564

22 กรกฎาคม 2564 : ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

« ของ 2 »