สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แจ้งกำหนดการสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT)
สำหรับนักศึกษารหัส 65 ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 66 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT)