สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งกำหนดการรับชุดสูทของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (รหัส 65)
ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค.66

สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน แจ้งกำหนดการรับชุดสูทของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 (รหัส 65)