ศึกษาดูงานในรายวิชา MICE 22-06-2561

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน นอกสถานที่ ภายใน งาน Lanna Expo 2018 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ในรายวิชา TR3304 การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การสัมมนาและการจัดนิทรรศการ MICE วิทยากรโดย คุณ มนัสพล คำยันต์