รับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564

 

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง  รับสมัครและการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาการท่องเที่ยว

ประจำปีการศึกษา 2564

 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลการสมัครคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา