🌟🌟รับตรงรอบ 3 🌟🌟
📣ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ 📣
เปิดเเล้ว….สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
รับสมัครนักศึกษาประจำปี2564 (รอบ 3)
✅ประเภทรับตรง บัดนี้ – 17 พฤษภาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 053-776118
(รับตรงรอบ 3) เปิดเเล้ว….รับสมัครนักศึกษาประจำปี2564