มาตรการเพิ่มความปลอดภัย-สำหรับผู้ใช้อาคารสำนักวิชาการท่องเที่ยว