📣ประกาศ📣
📝รายชื่อผู้ผ่านการสอบ Exit Exam ก่อนจบการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารโรงแรม และการโรงแรม (ครั้งที่ 2)
📌ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

.
🔷คลิกดาวโหลดประกาศรายชื่อ🔷
.

EHMT 2/64 ผู้ผ่านการสอบ Exit Exam – สาขาโรงแรม (ครั้งที่ 2)