ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และบันทึกความร่วมมือ