ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 ที่สมัครเรียนไม่ทันตามกำหนด

📣📣สำหรับนักศึกษาใหม่ 2564 ที่สมัครเรียนไม่ทันตามกำหนด
🔴 ภาคปกติเรียน จันท์-ศุกร์ 2564
🔴ภาคปกติเรยน เสาร์-อาทิตย์ 2564
ที่สมัครเรียนไม่ทันตามกำหนด สามารถสมัครเข้าเรียนชำระเงินพร้อมรายงานตัวผ่าานระบบออนไลน์ได้ในวันที่ 22 พ.ค.2564 ทาง
🌐http://admission.crru.ac.th
☎ 053776118
**หมายเหตุ**
เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็มจำนวน และไม่มีระบบสอบคัดเลือกเท่านั้น