ประกาศสำนักวิชาฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา 64

ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ