ที่อยู่และแผนที่

ที่อยู่

สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

(หมายเลขอาคาร 111)

เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 053-776088 โทรสาร 053-776088

 

แผนที่สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย