งานพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
(7 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ
(2 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ
(2 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ
(2 มีนาคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ
(22 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ
(15 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ
(15 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ
(12 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ
(5 กุมภาพันธ์ 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
(30 มกราคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ
(29 มกราคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสแกนเนอร์
จำนวน 1 รายการ
(17 มกราคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ
(8 มกราคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ
(8 มกราคม 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
จำนวน 1 รายการ
(15 ธันวาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ
(15 ธันวาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 3 รายการ
(4 ธันวาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์
จำนวน 1 รายการ
(28 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
(27 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
(16 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ
(13 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร
จำนวน 1 รายการ
(13 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ

(10 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ

(8 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

(7 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

(2 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ

(30 ตุลาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

(27 ตุลาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

(19 ตุลาคม 2560)