งานบริการวิชาการแก่สังคม

งานวิดีโอ

งานบริการวิชาการ

เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง by.SOT CRRU

สอนถ่ายและตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ by.SOT CRRU