ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาการท่องเที่ยว

⭐️ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรสำนักวิชาการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทยชั้นต่ำกว่าชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 📍เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563