กิจกรรม พัฒนาศักยภาพรายวิชา HA2314 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการครัว

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 สำนักวิชาการท่องเที่ยว โดย อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพรายวิชา HA2314 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการครัว ณ ห้องปฏิบัติการครัว สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย