กิจกรรมส่งเสริมการทำการตลาดด้านธุรกิจบริการยุคใหม่ รุ่นที่ 1-3

18-20 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมส่งเสริมการทำการตลาดด้านธุรกิจบริการยุคใหม่ รุ่นที่ 1-3 ให้แก่นักศึกษาเพื่อส่งเสริมการทำการตลาดด้านธุรกิจให้ทันกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค New Normal