กิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการท่องเที่ยว

16-17 มีนาคม 2564 : โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ด้านการท่องเที่ยว เสริมเทคนิคการเดินป่า การดำรงชีพในป่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากป่า และทักษะการพายเรือ ล่องแก่งในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย