กิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม

12-13 มิถุนายน 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานระบบปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรมเพื่อรองรับการเปิดบริการโรงแรม The Minimal by SOT มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย