กิจกรรมคืนความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนบ้านหนองอ้อ

23 กรกฎาคม 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงพื้นที่จัดกิจกรรมคืนความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนบ้านหนองอ้อภายใต้งานวิจัย เรื่อง การสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจากนายวรายุทธ ค่อมบุญ (นายอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย) รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยอาหารท้องถิ่น ซึ่งชุมชนบ้านหนองอ้อร่วมกับทางสำนักวิชาการท่องเที่ยวในการทำอาหาร โดยมีส่วนประกอบหลักเป็นดอกคำฝอย และวัตถุดิบภายในชุมชน

« ของ 2 »