การท่องเที่ยวแห่งอนาคต (VRT) : สัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 9

15 กุมภาพันธ์ 2564 : สำนักวิชาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 9 – Tourism Imaginations 9th ภายใต้หัวข้อ “การท่องเที่ยวแห่งอนาคต (VRT) Virtual Tour แหล่งท่องเที่ยวเสมือนจริง” โดยเทคโนโลยีท่องเที่ยวเสมือนจริง ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยจำลองสถานที่ หรือแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้คนได้ไปท่องโลกออนไลน์ เป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาด ให้สามารถกลับมาสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในอนาคต

« ของ 3 »