ระบบเติมคะแนนความดี สำนักวิชาการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   
 
เติมคะแนนความดี
   
กรอกรหัสนักศึกษา

หากการเติมคะแนนความดีมีปัญหาเติมไม่ได้ ติดต่อที่สำนักวิชาการท่องเที่ยว ตามวันและเวลาราชการ