หน้าแรก ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ กิจกรรมแต่ละภาคเรียน ภาพกิจกรรม ติดต่อเรา
     
 
  ข่าวสาร และ กิจกรรม
2013-04-29 ประกาศ นศ.ที่จะออกฝึกประสบการณ์ฯในภาคเรียนที่ 1/2556เริ่มส่งเอกสารต่างๆได้แล้วที่สำนักวิชาฯ
2012-06-11 นศ.ต้องปริ้นหน้า ตรวจคะแนน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการออกฝึกประสบการณ์ เทอม2/55
2012-06-05 การรับติดต่อ เกี่ยวกับใบความดีของสำนักวิชาการท่องเที่ยว
2012-03-15 รับสมัครงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ บริษัท อิรันด้า เฮอร์เบิล สปา
2012-03-14 ประชาสัมพันธ์ข่าวการใช้งาน Facebook ในเวลาราชการ
  more...