Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
กองพัฒนานักศึกษา

 

 

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
จำนวน 1 รายการ

(15 ธันวาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ

(15 ธันวาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ
จำนวน 3 รายการ

(4 ธันวาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์
จำนวน 1 รายการ

(28 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ

(27 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ

(16 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ

(13 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร
จำนวน 1 รายการ

(13 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ

(10 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร
จำนวน 1 รายการ

(8 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

(7 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ

(2 พฤศจิกายน 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ

(30 ตุลาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

(27 ตุลาคม 2560)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ

(19 ตุลาคม 2560)

 

 
MEMBER SYSTEM
Username
Password

 

กองพัฒนานักศึกษา