Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
 
2018-04-09 ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
   
  ประกาศสำนักวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
สำนักวิชาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2561
(รายละเอียดดังประกาศแนบ)


คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศ
   

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

กองพัฒนานักศึกษา