Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี
   
 
2017-10-25 ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
   
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อ
เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ College of
Commerce,Catering and Tourism, Budapest
Business school ณ ประเทศฮังการี
ประจำปีการศึกษา 2560
(ไฟล์ประกาศดังแนบ)

ดาวน์โหลดประกาศ
   

 

MEMBER SYSTEM
Username
Password

กองพัฒนานักศึกษา