Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี (แบบเก่า)
Activity Bank (ระบบใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ตารางสอนของอาจารย์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos  
  
2017-12-15 ประกาศ รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
2017-12-12 ประกาศให้นศ.กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน เทอม1/60
2017-12-03 แจ้งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560
2017-10-25 ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
2017-10-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
  more...
 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการท่องเที่ยว 13/12/60


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ การบริหารโรงแรม 12/12/60


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ การจัดการการท่องเที่ยว 9/12/60


Goodbye Senior 2017 8/12/60


คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตตามและสัมภาษณ์ หน่วยงานจัดการศึกษา 7/12/60


SOT Open House 2017 - 30/11/60


Tourism imaginations 2017 - สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6 24/11/60


คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ SOT Sports Day2017 22/11/60

 

 

www.free-counter-plus.com