Untitled Document
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักวิชา
การจัดการศึกษา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม
การประกันคุณภาพ
ประกาศ กฏ ระเบียบฯ
เอกสารดาวน์โหลด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา
 
กิจกรรมนักศึกษา
ลงทะเบียนข้อมูลนักศึกษา
ระบบเติมคะแนนความดี (แบบเก่า)
Activity Bank (ระบบใหม่)
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา
ตารางสอนของอาจารย์
Featured Content Slider Using jQuery - Web Developer Plus Demos  
  
2017-12-15 ประกาศ รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2561
2017-12-12 ประกาศให้นศ.กรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน ต่อการจัดการเรียนการสอน เทอม1/60
2017-12-03 แจ้งรายชื่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2560
2017-10-25 ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
2017-10-17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกโครงการความร่วมมือ มร.ชร.ร่วมกับBudapest Business ณ ฮังการี ปี 60
  more...
 
 

ประชุมรับฟังนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ 17/01/61


กิจกรรมผู้นำเที่ยวมืออาชีพ 13-14/01/61


ฝึกปฏิบัตินำเที่ยวแก่ผู้เข้าร่วมจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง 09/01/61


ฝึกอบรมทักษะการพูดแบบมืออาชีพ 24/12/60


MOU การให้บริการทางวิชาการ ระหว่าง สำนักวิชาการท่องเที่ยว และ เทศบาลตำบลป่าซาง 19/12/60


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาการท่องเที่ยว 13/12/60


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ การบริหารโรงแรม 12/12/60


ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์ การจัดการการท่องเที่ยว 9/12/60

 

 

www.free-counter-plus.com